FANDOM


Terran Era 2055 - 2128Edytuj

Ta era oznacza ostatnie dni na Ziemi jako jedynego domu ludzkości.
S


Słońce - [ ]

Alfa Centauri - [ ]Upadek (Downhill) 2055Edytuj

2055 - 2059 III Wojna Światowa.

Plan kolonizacji pozasłonecznych 2060 - 2090Edytuj

Colonization
Po wojnie zdano sobie sprawę, że kurczące się zasoby naturalne Ziemi nie wystarczą na przetrwanie gatunku ludzkiego i jest niezbędna kolonizacja innych planet oraz księżyców.

Władzę nad przyszłymi koloniami miała sprawować koalicja stworzona z najbogatszych firm i państw na Ziemi. Nazwali się UCN. Aby kolonie się rozwijały nie zależnie od decyzji i funduszy z Ziemi UCN wspiera prywatyzacje pozwalając rządom oraz prywatnym firmom na finansowanie projektów kolonizacji. Co budzi wiele kontrowersji ponieważ niektóre firmy jak Helghan Corporation która jest w stanie zfinansować kolonizację całej planety. Aby nie dochodziło do nadużyć ze strony sektora prywatnego UCN wprowadziło licencje na kolonizacje. Naruszenie tych zasad jest uważane za bardzo poważne wykroczenie, uzasadniające wprowadzenie kar gospodarczych. Ciąg dalszy wykroczenia, w zależności od okoliczności, może doprowadzić do zaostrzenie kar, sankcji ekonomicznych, a na końcu wydalenie z UCN do działań wojskowych w ostateczności.

W celu kolonizacji odległych planet, Ziemia ma wiele rzeczy do zrobienia. Należą do nich:

 1. Identyfikacja planet/księżyców nadających się do kolonizacji .
 2. Rozwój technologii napędu, aby podróż z Ziemi do miejsca przeznaczenia trwał jak najkrócej (max 20 lat)
 3. Rozwój kriotechnologi ("Ice-Nod), aby załoga i pasażerowie zapadli głęboki sen na czas podróży do planety docelowej.
 4. Budowa floty kosmicznej.
 5. Podróż do planet
 6. Budowa infrastruktury, społeczeństwa na nowo skolonizowanych planetach:
 • Sieci transportowej - dróg / kolei / tuneli
 • Tworzenia i dystrybucji energii
 • Sieci łączności
 • Umocnień i schronień
 • Zakładów produkcyjnych
 • Gospodarki wodnej i odpadowej

Eksploracja 2095 - 2110Edytuj

Exploration

Pierwsze statki kolonialne zaczynają opuszczać ziemię w celu zakładania nowych kolonii najpierw zostaje zasiedlony Ziemski księżyc a następnie planeta Mars.

Kolonizacja jest jeszcze w powijakach a UCN już sobie nie radzi z zarządzaniem koloni znajdujących się tylko w Układzie Słonecznym.

UNC powołuje UCN Defense Force do obrony i sprawowania władzy w koloniach.

Badanie systemu Alfa Centauri 2111Edytuj

Survey

Pierwsze okręty, które dziesięć lat temu opuściły Ziemię zaczynają przybywać do systemu Alfa Centauri. System jest "centrum" układu pomiędzy Ziemią a proponowanymi terenami do kolonizacji i co się okaże w kolejnych latach ma wielkie znaczenie strategiczne. Początkowo do kolonizacji są wskazane dwa światy: skalisty świat wokół Alfa Centauri, oraz bujną planetę Eden w Alfa Centauri B. UCN zastrzega sobie prawo kolonizacji Alfa Centauri dla siebie - nie oferując je do przetargu.

Inauguracja UCA 2113Edytuj

Z
Defense Force rozpada się na podstawie zarzutów o niekompetencję, korupcję i nieudolność biurokratyczne.

Na miejsce Defense Force zostaje powołane UCA (United Colonial Army). Obecnie jest jedyną prawnie dozwoloną siłą militarną na Ziemi.

UCA Navy jest pierwszym utworzonym oddziałem UCA.


Znak (Omen) 2116Edytuj

Omen
Flota sześciu statków kolonizacyjnych: Archon, Triumph, Pacifica, Jerycho, Serafin i Harbinger zostaje bezpowrotnie utracona. Katastrofa miała miejsce w czasie szczególnie intensywnego rozbłysku słonecznego. Ziemia nie może przywrócić kontaktu z statkami. Ostatnie transmisje z statków wskazują na krytyczny błąd systemów. Całą załogę jak i statki uznaje się za utraconą.

Utrata sześciu statków kolonialnych jest istotnym finansowym uderzeniem dla UCN. Ich po prostu nie stać na finansowanie następnych międzygwiezdnych kolonizacji na taką skalę, a szanse na mniejsze kolonie nie są zbyt wysokie. W nastroju rozpaczy, UCN licytuje prawa do zasiedlenia systemu Alfa Centauri. Po wysoce konkurencyjnej cenie przetargowej wygrała firma Helghan Corporation. Po licytacji opinia publiczna zarzuca: ustalanie głosowania, korupcje oraz że Helghan Corporation posiada flotę statków kolonialnych prawie gotowy do startu - ale nic nie jest udowodnione. Klucz do sukcesu oferty Helghan są gwarancje kredytowe z IBG (Interplanetary Banking Guild) w zamian za 10% zysków kolonialnych oraz jednej kolonii ma swoją siedzibę.

Podróż Korporacji Helghan do Alfa Centauri 2118 - 2127 Edytuj

H

Helghan

Podczas pierwszej udanej misji odkryto Helghan, planetę krążącą wokół gwiazdy Alfa Centauri A, lecz ze względu na toksyczność atmosfery, promieniowanie oraz ubogi eko-system została uznana za nie nadającą się do zamieszkania. Jednak z powodu jej bogatych zasobów naturalnych zdecydowano o budowie stacji kosmicznej, w której będą pracowali wolontariusze. Dzięki stacji można było wydobywać zasoby planety przy minimalnym kontakcie ludzi z powierzchnią planety przez zrobotyzowane platformy wiertnicze.

Jako drugą planetę Korporacja Helghan odkryła Vektę (Philip Vekta) krążącą wokół gwiazdy Alfa Centauri B. W porównianiu z Helghan jej atmosfera nie jest szkodliwa, więc zadecydowano o jej kolonizacji. Jej rozmiary są zbliżone do rozmiarów Ziemi, a uwarunkowania klimatyczne sprawiły, iż jej roślinność jest bujna i sprzyja rolnictwu co doprowadza do szybkiego rozwoju planety.

Early Vektan Era 2129 - 2155Edytuj

V

Vekta


Oznacza pierwsze dni kolonizacji Alfa Centauri. Są budowane nowe osiedla oraz infrastruktura.

Kolonizacja Vekty 2129Edytuj

Settlement

Podstawowa infrastruktura powstała w latach od 2129 do 2140. Vekta jest mniej więcej wielkości Ziemi, pełen pięknych i bujnych lasów; Eden. Produkty rolne rosną w zawrotnym tempie, co powoduje, że kolonia jest wstanie się wyżywić.Kolonizacja systemu Altair 2133Edytuj

Następnym zdatnym do kolonizacji okazał się system Altair. W tym systemie z kolonizowano tylko jedną planetę Gyre.

Inauguracja ISA

Inauguration

W pierwszych lata kolonizacji UCA odkrywa, że ​​komunikacja nie pozwala na efektywne zarządzanie koloniami z centralnej siedziby. W celu zwalczania nieefektywności, UCN tworzy ISA - koncepcja, która pozwala systemom o różnym stopniu integracji do korzystania z członkostwa w jednolitym sojuszu obronnym. UCN wspiera ISA po przez tworzenie kopii zapasowych oraz szkolenie i wyposażenie jednostek. Podczas gdy lokalne władze administracji kolonialnej finansują je oraz prowadzą nabory. Do obowiązków ISA należą organizacja policji i lokalnej obrony. ISA jest podporządkowane bezpośrednio UCN, a nie pod dowództwo UCA. Wszystkie polecenia ISA są całkowicie niezależne od siebie, ich siłę i budżet ustalony jest wyłącznie przez fundusze lokalne danej kolonii.

ISA Altair i ISA Alpha Centauri są jednymi z pierwszych poleceń stworzony ISA.

Zkolonizowana Vekta 2135Edytuj

Vektaifra

Pomimo kilku lat ciężkiej pracy, (gdy kolonia niemal całkowicie przepadła) początkowym osadnikom (pracujących dla korporacji Helghan) udało się dokonać bezpiecznej kolonizacji Vekty. Ponadto, ich stacja kosmiczna wokół planety Helghan jest idealną lokalizacją do obsługi statków, które przelatują przez Alfa Centauri na Ziemi z nowych koloni. Statki tu mają być utrzymywane i tankowane. Cysterny zaczynają kursować na trasach pomiędzy kolonizowanymi światami a Helghanem, dostarczając istotne zasoby energii, przy wysokich cenach. Stacja przynosi wysokie dochody, lecz dużym kosztem jest konieczność kompensowania nie udogodnień spożywczych oraz medycznych na stacji kosmicznej.

Ustanowienie Helghan Protektoratu 2138Edytuj

Technologia komunikacyjna postawiła kolejny krok naprzód, możliwa jest komunikacja między Vektą a Helghanem w czasie rzeczywistym. Rząd na Vektce ustanawia Helghan Protektorat, przy czym oba światy są administrowane z Vekty.Podatki z Helghanu i energia są przekazywane bezpośrednio do Vekty rynku bez przechodzenia przez ISA, natomiast Vekta zaopatruje Helghan z szersze usługi, zdrowsze środki spożywcze i luksusowe produkty. Zatrudnienie jest na poziomie 95% i zawrotnym tempie rosną morale w obu światach. Nowy emblemat jest tworzony, ma symbolizować wzajemną zależność otaz relacje między Helghan i Vekta. Trzech powiązanych ze sobą broni: pokoju, sprawiedliwości i wolności. Helghan Protektorat ustanawia pierwsze prawnie uznane formy milicji, która nie jest bezpośrednią częścią łańcucha dowodzenia ISA lub UCN / UCA.Są małe i lekko uzbrojonych, wykonując tylko prace celne, policyjne oraz ceremonialne obowiązki. Niemniej jednak ISA traktuje je jako kwestionowania jej władzy i zagrożenie. Dlatego nakładają surowe ograniczenia dotyczące ich wielkości i wyposażenia. Ponadto wszyscy oficerowie Milicji Helghan mają być dostarczani przez ISA.

Ukończenie infrastruktury na Helghanie 2149Edytuj

Stacja

Znaczna część infrastruktury przemysłu na Helghanie została już położona od turbin do potężnych zakładów przetwórczych. Helghan Corporation jest w posiadaniu ogromnych sum pieniędzy i władzy, zarobionych na sprzedaży energii przelatującym statkom kolonialnym, nowo utworzonym koloniom, i samej Ziemi. Ich obecność na Ziemi została ograniczona do minimum, większość swoich aktywów i biur zostały zlokalizowane na Vekta.

Inauguracja Administracji Helghan 2152Edytuj

Ze względu na rosnącą złożoność zarządzania koloni na planetach Helghan i Vekta, Helghan Corporation postanawia postawić się w roli administracji cywilnej. Ten rozszerzony statut pozwala na przejęcie wszystkich obowiązków administracji lokalnej z ISA, nakładania podatków wobec całego społeczeństwa, i reorganizacji wszystkich usług socjalnych. Jednak nadal obowiązują surowe przepisy ISA dotyczące budowy statków, przemysłu orbitalnego i tworzenia nowych kolonii w innych światach.

Zakup Helghanu / Vekty 2155Edytuj

Rząd Helghan zmienia w istotny sposób budżet, nadwyżki z podatków składowane są na wypadek „katastrofy”. Do 2155 zostają zgromadzone tak duże środki, że administracja Helghan może zaoferować wykupienie systemu Alfa Centauri. Pozwoli im to uniknąć wysyłania ich rocznej dziesięciny na Ziemię za płatne usługi, takie jak obsługa lokalnych komend ISA. UCN, które normalnie odrzuciłoby ofertę cierpi z powodu braku funduszy. Starania o inne kolonie drogo kosztują. Wizja na uzyskanie z góry dużego zastrzyku gotówki oraz nie ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem systemu Alfa Centauri jest zbyt atrakcyjna, aby ją odrzucić. UCN w głosowaniu zdecydowała na pozwolenie zakupu Helghanu / Vekty.

Platinum Era 2156 - 2199Edytuj

Ta era zaznacza się wzrostem Vektan i Helghan cywilizacji przed ciemnymi dniami nadchodzącej wojny.

Wiek Platinum 2156 - 2190Edytuj

Znaczne ulgi podatkowe, inwestycje oraz wzrost gospodarczo przemysłowy sprawia, że Administracja Helghan odnotowuje wzrost poparcia dwóch światów. Automatyzacja rafinerii na planecie Helghan ciągle jest rozwijana, orbitalna stocznia staje się największą strukturą poza systemem Terran.

Helghan system jest łącznikiem, przez który prowadzą szlaki transportowe z kolonii na Ziemię. Administracja Helghan pobiera opłaty za każdy statek, który dokuje na stacji orbitalnej. Ponadto wprowadzone są opłaty za kontrolę ruchu, celne, za jednostki które przeszukują i ratują statki oraz inne usługi tego rodzaju. W rzeczywistości jest to zakamuflowana taryfa na przestrzeń handlową Alfa Centauri.Jednocześnie co niektórym armatorom są przyznawane „koncesje pobytowe” które zwalniają ich z niektórych opłat zachęcając do korzystania z tego szlaku.

Napięcia 2198Edytuj

Tensions
Rośnie zaniepokojenie UCN w sprawie dominacji Helghan nad systemem Alfa Centauri a co za tym idzie kontrolowanie podróży gwiezdnych oraz handlu.Coraz bardziej rada UCN staje się sfrustrowana, że Helghan tworzy olbrzymi kapitał za ich plecami. W odpowiedzi UCN wprowadza bardziej surowe kontrole i cła na wszystkie ruchy w przestrzeni kosmicznej oraz kontrolę podatków większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Środki te są wykorzystywane, aby rozszerzyć UCA. UCA Navy otrzymuje nowy budżet. Po raz pierwszy UCA Navy rozwija duże transporty wojsk „Ciężki Krążownik” – okręt wojenny przeznaczony głównie do rozbicia flot atakujących kolonie.

W ramach nowych przepisów, kilka przywileje przyznane Administracji Helghan jako część zakupu Helghan / Vektan są uchylone, a konkretnie, prawo do dużej floty, domu i taryf na koszty. Administracja Helghan odmawia, ale zgadza się na rozmowy na wysokim szczeblu na rozwiązanie kompromisowe. Jednak bogaci ludzie z Vekta i potężne firmy na orbicie wokół planety Helghan nie zgadzają się na porozumienie w sprawach taryf, samoobrony lub powrotu na Ziemię.

Secesja 2199Edytuj

Secession

Pomimo wielu prób negocjacji do ugody nie doszło. Ziemia wymaga od Administracji Helghan zgodności z postanowieniami rady UCN. Na to Administracja Helghan nie chce się zgodzić i oficjalnie odłącza się od UCN, deklarując się niezależną kolonią. UCN w odwecie wprowadza embarga na wszystkie produkty handlowe z Helghan, lecz część rady uważa to rozwiązanie za szkodliwe dla obu stron. Helghan może utrudnić statkom handlowym dotarcie na Ziemię, wiedząc że Ziemia nie może przetrwać dłuższy czas bez kolonialnych zasobów. Zostaje podjęta decyzja, aby wysłać potężną flotę UCA Navy do systemu Helghan by przejąć kontrolę nad punktami nawigacyjnymi pomiędzy koloniami a Ziemią. Kontrola przepływu pozwoliłaby także na blokadę planety Helghan przez UCN, i doprowadzić tę sprawę do rozwiązania.

Pierwsza wojna pozasłoneczna 2199 - 2204Edytuj

Era ta rozpoczyna się upadkiem Vekty i Helghanu, kiedy korporacja opowiada się wolnością dla systemu.Do Alfa Centauri przychodzi wojna.

Akcja policji Helghan 2200Edytuj

Policeaction

Pogarsza się sytuacja, Administracja Helghan próbuje najpierw powiększyć liczebność swych wojsk, a następnie usunąć wszystkie siły ISA z planet Vekta i Helghan. ISA Marines i Navy reagują z zabójczą siłą, wiele potyczek rozgrywają się wokół dwóch światów kolonialnych. Pomimo przytłaczającej przewagi wojska Helghan są nie do wyposażone, słabo wyszkolone i niedoświadczone, dzięki czemu wiele oddziałów ISA zdołało uciec. Ocalałe jednostki ISA i ich statki rozpraszają się do prowadzenia walki partyzanckiej i sabotażowej z ukrytych baz.

Pierwsza wojna pozasłoneczna 2201Edytuj

W
Flota UCA Navy wysłana w 2199 dociera do systemu Helghan i łączą sziły z lokalnymi statkami ISA. Główne siły zmierzają na planetę Helghan do jej blokady. Aby nie doprowadzić do zmasakrowania własnej floty Administracja Helghan nie dopuszcza do otwartej walki z flotą UCA Navy. Krążowniki UCA Navy okazują się wręcz nietykalne przez większość mniejszych statków Helghan. Działania floty są miażdżące prawie cała flota Heghan została zniszczona lub poważnie uszkodzona co oznaczało że nie może brać dalej udziału w operacjach wojennych. Podczas blokady planety Helghan stacja orbitalna na orbicie zostaje zniszczona w tajemniczych okolicznościach. W wyniku tego incydentu władze Helghan wypowiadają wojnę UCN. Flota UCA Navy decyduje że walka na planecie Helghan po zniszczeniu stacji orbitalnej jest nieopłacalna (była by marnotrawstwem zasobów i istnień ludzkich, dlatego zmieniają kurs na Vekte.

Koniec pierwszej wojny pozasłonecznej 2202Edytuj

Opór 2202 - 2204Edytuj

2357 - 2360 Druga wojna pozasłoneczna.

3.1

Sierpień 2357 Inwazja Imperium Helghan na Vekta.

3.2

Styczeń 2358 Odwrót floty Helghan po nieudanej inwazji.

Artykuły w kategorii „Historia Killzona”

Poniżej wyświetlono 8 spośród wszystkich 8 stron tej kategorii.